Κατανομή των λιπαρών οξέων στις κατηγορίες λιπιδίων στο μυϊκό ιστό του γαύρου (Engraulis encrasicolus, Lineus 1758)

23/11/2022

admin

Νέα

0

Κατανομή των λιπαρών οξέων στις κατηγορίες λιπιδίων στο μυϊκό ιστό του γαύρου

Ευαγγελία Αποστολίδη, Μυρσίνη Χαρικλέους, Αποστολία Τσιτσάκη, Σωτήριος Ζερβέας,
Νικόλαος Σταμάτης, Γρηγόριος Κρέη

Ο γαύρος (Engraulis encrasicolus, Lineus 1758) μαζί με τη σαρδέλα (Sardina pilchardus, Walbaum, 1792) είναι τα σημαντικότερα, από οικονομικής άποψης, μικρά πελαγικά που αλιεύονται στη Μεσόγειο. Στην Ελλάδα η αλιεία του γαύρου αντιπροσωπεύει περίπου το 25% της συνολικής παραγωγής της μέσης αλιείας της χώρας με το Θρακικό Πέλαγος να αποτελεί το κύριο αλιευτικό πεδίο του γαύρου στην Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα της Μεσογείου. Ο γαύρος είναι ένα άπαχο ψάρι με το ποσοστό του λίπους στο βρώσιμο μέρος (φιλέτο) να κυμαίνεται από 2-5%. Παρά τη χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπος, αυτό είναι πολύ πλούσιο σε εικοσαπενταενοϊκό (20:5n3, EPA) και εικοσιδυοεξαενοϊκό (22:6n3, DHA) και συνεπώς έχει υψηλή διατροφική αξία. Προηγούμενες μελέτες μας (Σταμάτης et al., 2016) έχουν δείξει ότι αθροιστικά το EPA και το DHA αποτελούν το 40 έως και 50% του συνόλου των λιπαρών οξέων του λίπους της σάρκας του γαύρου στη θαλάσσια περιοχή της Καβάλας, σημαντικά υψηλότερο από αυτό που παρατηρείται σε άλλες περιοχές της Μεσογείου ή της Μαύρης Θάλασσας όπου δεν ξεπερνά το 30% (Zlatanos & Laskaridis, 2007, Sanfilippo et al., 2011, Kocatepe & Turan, 2012). Το αυξημένο αυτό ποσοστό πιθανόν να αντανακλά σημαντικές διαφορές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τροφής του σε σχέση με άλλες περιοχές της Μεσογείου. Παρά το γεγονός ότι η σύσταση σε λιπαρά οξέα του λίπους της σάρκας του γαύρου έχει εκτεταμένα μελετηθεί, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση σε λιπαρά οξέα των πολικών και ουδέτερων κλασμάτων του ολικού λίπους και συνεπώς ούτε για τη σύσταση των κατηγοριών των λιπιδίων που συνιστούν τα δύο αυτά κλάσματα. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε το προφίλ των λιπαρών οξέων τόσο στα πολικά και ουδέτερα κλάσματα της σάρκας (φιλέτο) του γαύρου, όσο και στις κατηγορίες λιπιδίων που τα συνιστούν. Απώτερος στόχος αυτής της μελέτης είναι να διερευνηθεί κατά πόσο ο χρόνος και ο τρόπος διατήρησης του νωπού γαύρου μπορεί να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του λίπους του και συγκεκριμένα το προφίλ των λιπαρών οξέων στις διάφορες κατηγορίες των λιπιδίων.

 

Post by admin

Comments are closed.