ΕΤΑΙΡΟΙ

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος - Τμήμα Χημείας

dipaeΤο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Χημείας στην Καβάλα σχεδιάστηκε αντίστοιχο με αυτά των καλυτέρων Πανεπιστημίων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Υπηρετεί με συνέπεια, σε έκταση και εμβάθυνση, όλες τις πειθαρχίες της Χημικής Επιστήμης. Είναι απαιτητικό, ανάλογο με τη δυσκολία που επιβάλλεται να έχει μία βασική θετική επιστήμη.

Συγχρόνως παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στην Επιστήμη του Πετρελαίου, δια μέσου της κατεύθυνσης στη «Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου», 7ου και 8ου εξαμήνου. Το νέο Τμήμα Χημείας είναι διάδοχο του Τμήματος Μηχανικών Πετρελαίου με εμπειρία πλέον των 40 ετών τόσο στον upstream όσο και στον downstream τομέα του Πετρελαίου, γεγονός που διασφαλίζει στους αποφοίτους μας πρόσβαση σε μία από τις μεγαλύτερες και καλύτερα αμειβόμενες αγορές εργασίας στον κόσμο.

Παράλληλα η κατεύθυνση στη «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών» συνδυάζει κατά τρόπο συνεκτικό τη Χημεία με την επιστήμη των υλικών και τις συναφείς πειθαρχίες της επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού και της κυκλικής οικονομίας μέχρι τη νανοχημεία και τα νανοϋλικά. Καινοτόμο στοιχείο της κατεύθυνσης είναι ότι προσφέρει καθετοποιημένη γνώση, από τη σύνθεση και τον χαρακτηρισμό των υλικών μέχρι την αντοχή και την 3Δ εκτύπωση αυτών, γεγονός που διασφαλίζει στους αποφοίτους μας πρόσβαση σε έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της εγχώριας αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας, με εξίσου υψηλή ανταπόκριση στην αγορά εργασίας.

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας

dipaeΤο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) εδρεύει στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Η ευρύτερη περιοχή είναι ένα από τα μεγαλύτερα αλιευτικά κέντρα της χώρας μας, διαθέτοντας τον δεύτερο σε μέγεθος αλιευτικό στόλο του Βορείου Αιγαίου, μετά από αυτόν του Θερμαϊκού. Η αλιευτική παραγωγή του Βορείου Αιγαίου από τον Θερμαϊκό έως τον Έβρο, ξεπερνά το 50% της συνολικής εγχώριας αλιευτικής παραγωγής.

Στο Ινστιτούτο εργάζονται πάνω από 50 άτομα (συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών, του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, των συνεργαζόμενων επιστημόνων, των εκπαιδευόμενων φοιτητών και των εξωτερικών συνεργατών). Πρόκειται για Επιστημονικό Ίδρυμα που εκπονεί έρευνα στα οικοσυστήματα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των εσωτερικών και μεταβατικών υδάτων. Ειδικότερα, μέσω των τριών Τμημάτων που λειτουργούν (Τμήμα Θαλάσσιας Αλιείας, Τμήμα Εσωτερικών Υδάτων και Λιμνοθαλασσών και Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών) υλοποιεί εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα που στοχεύουν στην θαλάσσια αλιεία και την περιβαλλοντική της διαχείριση, στη μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων, στην καλλιέργεια/εκτροφή φυτοπλακτού, φυτοβένθους, ασπόνδυλων και ιχθύων, στη μελέτη και καταγραφή της βιοποικιλότητας, στην προστασία και ανάδειξη των οικοσυστημάτων των εσωτερικών και μεταβατικών υδάτων, στη μελέτη της ποιότητας των υδάτινων πόρων, στη δημιουργία νέων τεχνολογιών υποστήριξης του υδάτινου περιβάλλοντος και τέλος στην αειφόρο διαχείριση των υδάτινων συστημάτων και των πόρων που απορρεόυν από αυτά.

Το ΙΝΑΛΕ δημοσιμοποιεί όλα τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγει, καθώς επίσης συμβάλλει στην εκλαϊκευμένη προσέγγιση και κατανόηση της έρευνας ως κοινωνικό ανταποδοτικό όφελος και αγαθό. Για το λόγο αυτό, διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια και συμπόσια, σεμινάρια εκπαίδευσης παραγωγών, τεχνικού προσωπικού, ερευνητών αλλά και φοιτητών με άμεση στόχευση τη διάχυση επιστημονικών πληροφοριών, την υψηλού επιπέδου κατάρτιση και την επικοινωνία του ερευνητικού του έργου. Τέλος, το εκδοτικό του έργο περιλαμβάνει περιοδικές ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, επιστημονικές εκθέσεις ερευνητικών έργων, εκδόσεις συγγραμμάτων και επιστημονικές δημοσιεύσεις.

color
https://www.nanozon.gr/wp-content/themes/quercus/
https://www.nanozon.gr/
#c1c1c1
style1
paged
Loading posts...
/home/nanozong/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off